Styret

 

Følgende styre leder Senioruniversitetet i Arendal høsten 2017/våren 2018:

 

Jens Koch

- leder

Ragnhild Nyhus - nestleder

Lise Thommesen

- sekretær 

Olav Magne Karlsen

(til 31.12.2017)

- kasserer

Lisa Langaard - styremedlem
Arne Sauar - styremedlem
Helene Hellerud - styremedlem
Eva Boman - varamedlem
Tom Schulz - varamedlem