Styret

 

Følgende styre leder Senioruniversitetet i Arendal høsten 2016/våren 2017:

 

Jens Koch

- leder

Knut Engelskjøn - nestleder

Lise Thommesen

- sekretær 

Olav Magne Karlsen

- kasserer

Lisa Langaard - styremedlem
Arne Sauar - styremedlem
Helene Hellerud - styremedlem
Ragnhild Nyhus - styremedlem
Eva Boman - varamedlem
Tom Schulz - varamedlem