Styret

 

Følgende styre leder Senioruniversitetet i Arendal høsten 2018/våren 2019:

 

Jens Koch

- leder

Ragnhild Nyhus - nestleder

Lise Thommesen

- sekretær 

Siri Furuholt Skjævesland

- kasserer

Lisa Langaard - styremedlem
Arne Sauar - styremedlem
Helene Hellerud - styremedlem
Eva Boman - varamedlem
Tom Schulz - varamedlem