PROGRAM

 

Høsten  2019

 

Forelesningene holdes annenhver onsdag kl. 12.00 - 14.00

på Clarion Tyholmen Hotell, Teaterplasen, Arendal

 

4. september «Mitt liv som «mann». Kan en kvinne være fylkes-mann,

syssel-man og politimester på ordentilg?»

Tidligere fylkesmann Ann Kristin Olsen

Les mer.....

18. september

 «Norge - Baltikum; dramatiske historier»

Forfatter Hege Boman Grundekjøn

Les mer.....

9. oktober

 

«Trusler mot demokratiet»

Tidligere fylkesmann Øystein Djupedal

Les  mer .....

23. oktober

«Fra nyankommet til nyansatt. Omflyktningers integrasjon i arbeidsmarkedet i Norge, Sverige og Danmark » 

Forsker Kristian Tronstad

Les mer ......

6. november

«Om Raet nasjonalpark» 

Nasjonalparkforvalter Jenny Marie Gulbrandsen

Les mer.....

20. november

«Persontilpasset medisin»

Professsor dr. med. Kjetil Taksèn

Les mer.....