PROGRAM

 

våren 2015

 

- alle forelesninger holdes onsdager fra kl. 11.00 til kl.  13.00

   i Lille Torungen, Arendal kultur- og rådhus.

   (Hvis ikke annet fremgår nedenfor)

 

14. januar  «ØKOKRIM - bekjempelse av økonomisk kriminalitet»

Anna Haugmoen Mo, førstestatsadvokat og leder av Hvitvaskingsteamet i ØKOKRIM

Les mer.....

28. januar

 «Lysbildeforedrag om Peder Balke»

Gunhild Ramm Reistad, magister og tidl. kulturjournalist

Les mer.....

 

Årsmøte etter foredraget.

11. februar

 

 

«Norge og krigen: Ny forskning, nye synspunkter» 

Ole Kristian Grimnes, tidl. ,professor ved Universitetet i Oslo

Les  mer .....

10. mars

OBS!

Dag og dato

«Økonomi og handelsutvikling i Arendal, utfordringer og muligheter» 

Hans A. Iversen. daglig leder av Arendal næringsforening og Hanne Gulbrandsen, daglig leder av Arendal By as

Les mer ......

25. mars

«Alder - triumf eller tragedige?» 

Ingeborg Moræus Hanssen, forfatter og samfunnsbebattant

Les mer.....

8. april

«Felles faktagrunnlag - et viktig ledd i et levende demokrati»

Om Statistisk Sentralbyrå og betydningen for deg og meg.

Olav Ljones, assisterende direktør SSB

Les mer.....

6. mai «Ut i det blå»
Les mer.....
 
  Utskriftsvennlig side