PROGRAM

 

VÅREN  2012

 

- alle forelesninger er onsdager kl. 11.00 - 13.00

   Lille Torungen, Arendal Kulturhus.

 

25. januar

 

Framtidas læringsformer

v/Sven Åke Bjørke, universitetslektor,

Universitetet i Agder

Les mer.....

8. februar Om velferdsstaten. Den nordiske velferdsmodellen

i perspektiv

v/Stein Kuhnle, Professor i sammenlignende

politikk, Universitetet i Bergen

Les mer......

22. februar

 

 

Om Norges forsvar i internasjonalt perspektiv

v/Janne Haaland Matlary, professor i

statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Les  mer .....

7. mars

Jordskjelv, risikovurdering og

samfunnsmessige konsekvenser

v/ Kuvvet Atakan, professor i geofysikk,

Universitetet i Bergen

Les mer ......

21. mars

Multikunstner`n Vidar Sandbeck

v/Tom-Erik Tangen og Bernt Wold

fra Sandbeck-stiftelsen på Rena

Les mer.....

18. april GARD, markedsleder innenfor marin forsikring

v/ representant(er) for Gard-ledelsen

Les mer.....

8. mai Ut i det Blå-tur

Les mer.....

 

Utskriftsvennlig side