PROGRAM

 

HØSTEN  2009

 

- alle forelesninger er onsdager kl. 11.00 - 13.00

   på Arendal Bibliotek (Auditoriet).

 

9. september

 

"Erfaringer fra utenrikstjenesten"  - kort om

norsk utenrikspolitikk. v/Anne Lene Dale Sandsten

-  Instituttsjef, FAFO for anvendte internasjonale studier

Les mer ......

23. september

Fornybar energi  -  noe for Agder?

v/ Torstein Våland, Professor Emeritus i

elektrokjemi og fornybar energi. (samtidig med

Forskningsdagene, Universitetet i Agder).

Les mer ......

7. oktober

Offentlige reformer  -  mellom styring og

marked. v/Tom Christensen, professor ved

Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Les mer .....

21. oktober

Darwinismen i Darwinåret. v/Morten Benestad,

lektor ved Arendal videregående skole.

Les mer.....

4. november Hamsun  -  Humbugens Apostel?

v/ Bjørn Hemmer, Professor Emeritus i nordisk

litteratur.

Les mer.....

18. november Ekte sekstiåttere: Ungdomsopprørere eller mors

beste barn?  v/ Tor Egil Frøland, Professor i

historie ved universitetet i Oslo.

Les mer.....

 

Ønsker du å skrive ut programmet på papir, finner du en utskriftsvennelig side her.....