PROGRAM

 

våren  2009

 

- alle forelesninger er onsdager kl. 11.00 - 13.00

   på Arendal Bibliotek (Auditoriet).

 

21. januar

 

Obamas Amerika - samfunn, politikk og USAs rolle i verden.

v/ Torbjørn L. Knutsen - Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Trondheim (NTNU).

Les mer ......

4. februar

Fra autonom læring til samarbeidslæring på internett.

v/ Åke Bjørke - Seniorrådgiver ved Universitetet i Agder (UiA).

Les mer ......

18. februar Sørlendingen - en litterær oppfinnelse.

v/ Bjørn Hemmer - Professor emeritus i nordisk litteratur.

Les mer .....

11. mars

Petroleumsnasjonen Norge - bærekraft og samfunnsansvar.

v/ Liv Monica Bargem Stubholt - Statssekretær i Olje- og energidepartementet.

Les mer.....

25. mars Forsvar av Norge, vår evne og vilje, nå og i fremtiden.

 v/ Hjalmar Sunde - Tidligere fylkesmann i Aust-Agder

Les mer.....

22. april Kan Nobels fredspris bidra til fred i verden?

v/ Ole Danbolt Mjøs - Professor i medisin ved Universitetet i Tromsø (UiTØ).

Les mer.....

6. mai Tur: Ut i det blå!

Les mer.....

 

Ønsker du å skrive ut programmet på papir, finner du en utskriftsvennelig side her.....