PROGRAM

 

VINTER / VÅR  2007

 

 

24. januar Takk, gode Gud, for søster Død, den siste hjelper i vår nød.

v/ Sissel Hasleholm

7. februar East is East, and West is West, and never the twain shall meet?

v/Finn Holmer-Hoven

21. februar Tilstanden i taresamfunnet langs Sørlandskysten.

v/ Henning Steen

7. mars Vaksiner og folkehelse i et internasjonalt perspektiv.

v/Bjarne Bjorvatn.

21. mars God utviklingsbistand- er det mulig ?

 v/ Øistein Garcia de Presno.

18. april Organisert kriminalitet som en del av hverdagen.

v/Bjørn Hareide.

   
9. mai Ekskursjon til Evje MineralMuseum