Oversikt over forelesninger 2005

 

19. januar Leting og utvinning av olje og gass til havs.
  v/ Arne Smedal
   
2. februar Solen - våre forfedres og etterkommeres energikilde
  v/ Sunniva Siem
   
16. februar Kinesisk filosofi of kultur fra oldtiden til i dag.
  v/ Hans Herlof Grelland
   
2. mars Den unge døde - men han skapte seg et minne i vitenskapens verden.
  v/ Preben Munthe
   
16. mars Uhjelp eller u-hjelp?
  v/ Eduard Irgens
   
13. april 100-års markeringen av unionsoppløsningen med Sverige.
  v/ Johs. Torstveit og Jon Lindset.
   
7. september Skipsfart og forskning.
  v/ skipsreder Andreas Ugland
   
21. september Besøk på Arendal Rådhus/Kulturhus
  v/ rådmann Harald Danielsen m.fl.
   
5. oktober Bibliotekene - vår nærmeste kilde til informasj9on, kunnskap og opplevelse.
  v/ Arendal bibliotek.
   
19. oktober Jord og skog som livsgrunnlag - i fortid og fremtid.
  v/ tidligere landbruksdirektør Paul Reine.
   
2. november Norsk språk, før og nå.
  v/ professor og direktør i Norsk Språkråd: Sylfest Lomheim
   
16. november Nasjonalmuseet - et museum for alle.
  v/ kunstner og prosjektleder Harald Solberg.
   
30. november Ti teser om demokratiet.
  v/ professor Bernt Hagetvet.