Medlemskap

 

De som måtte ønske medlemskap i Senioruniversitetet må melde fra om dette til sekretær Lise Thommesen, og vil da få vite om det er ledige plasser.

 

Telefon:  37 01 03 20

E-post:    tlthommesen@gmail.com

 

Enkeltprogrammer kan også besøkes av ikke-medlemmer, mot en avgift, dersom det er plass i salen.