Forelesninger og forelesere

 

ONSDAG 20. november 2019

 

Kjetil Taksèn:

«Persontilpasset medisin»

 

Med persontilpasset medisin menes forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging tilpasset biologiske forhold hos den enkelte pasient. Vi vil få høre om ny kunnskap som gjør det mulig å tilby pasientene mer presis diagnostikk og behandling  

 

 

 

Foredragsholderen er medisiner og kreftforsker. han er professor dr. med. og direktør ved Bioteknologisenteret/UIO. Han har fått en rekke medisinske priser og har ledet/deltatt i en rekke forskningsprosjekter og vitenskapelige publikasjoner på sine fagområder.