Forelesninger og forelesere

 

ONSDAG 6. november 2019

 

Jenny Marie Gulbrandsen:

«Om Raet nasjonalpark»

 

Foredragsholderen vil gjøre oss nærmere kjent med Raaet nasjonalpark som ble opprettet i 2016 i kommunene Arendal, Tvedestrand og Grimstad for å verne et stort område på sjø og land. Nasjonalparken går fra Valøyene utenfor Fevik, gjennom Arendal og til Lyngør,og  dekker 607 km2  bestående av 8 km2 land og 599 km2 vann. Miljødirektoratet har det overordnede ansvar for forvaltningen av nasjonalparken. 

 

 

 

Foredragsholderen er ansatt som nasjonalparkforvalter. Hun var også med i arbeidet med å etablere parken, som ble ledet av fylkesmannen i Aust-Agder.