Forelesninger og forelesere

 

ONSDAG 23. oktober 2019

 

Kristian Tronstad:

«Fra nyankommet til nyansatt. Omflyktningers integrasjon i arbeidsmarkedet i Norge, Sverige og Danmark »

 

Foredragsholderen vil gi oss en oversikt over hva vi vet om hvordan flyktninger integreres i samfunnet etter ankomst til et skandinavisk land, basert på forskning og undersøkelser. Både selve integrasjonsarbeidet/metodene og resultatet vil bli behandlet og sammenlignet.

 

Foredragsholderen vil gi oss en oversikt over hva vi vet om hvordan flyktninger integreres i samfunnet etter ankomst til et skandinavisk land, basert på forskning og undersøkelser. Både selve integrasjonsarbeidet/metodene og resultatet vil bli behandlet og sammenlignet.