Forelesninger og forelesere

 

ONSDAG 4. september  2019

 

Ann Kristin Olsen:

«Mitt liv som «mann». Kan en kvinne være fylkes-mann, syssel-man og politimester på ordentilg?»

 
Med politiyrke som plattform har foredragsholderen prøvd det meste av utradisjonelle stillingsvalg i en mannstung organisasjon. Hvordan opplever hun reaksjonene på at hun søkte, at hun fikk stillingene og ble hun som kvinne respektert i disse klassiske mannsrollene?

 

 

Ann Kristin Olsen er cand.jur. og startet i januar 1972 som politifullmektig i Oslo. Etter å ha vært politiinspektør, den første kvinne utnevnt i til dette i Statsråd, ble hun utnevnt til politimester i Halden som første kvinnelige politimester bare 38 år gammel. Hun var deretter fylkesmann på Svalbard i fire år fra 1995  og var så i 17 år fylkesmann i Vest-Agder. Hun er pensjonist fra 2016 men har fortsatt en rekke verv og oppgaver og har bl.a. ledet arbeidsgrupper i Europarået og Interpol.