Forelesninger og forelesere

 

ONSDAG 27. mars 2019

 

Morten Goodwin:
Om kunstig intelligens
»
 
Foredragsholderen vil ta utgangspunkt i de enorme fremskritt både i forskning og den praktiske nytten av kunstig intelligens. Han vil gi en oversikt over bl.a. hva kunstig intelligens forventes å bidra med i fremtiden. Kunstig intelligens gjør et inntog på en rekke områder og det er vanskelig å tenke seg en frem tid uten.
 

 

Morten Goodwin har en  doktorgrad innen kunstig intelligens og er førsteamsnuensis ved Universitetet i Agder. Han er også en aktiv populærvitenskapelig formidler.