Forelesninger og forelesere

 

ONSDAG 27. februar 2019

 

Audun Myskja:
Det gode liv, hjelp til selvhjelp og musikk i eldreomsorgen
»
 
Foredragsholderen tar for seg hvordan å ta gode valg for livet som eldre. Hans varemerke er å illustrere sine poenger med konkrete eksempler og sanger som viser veg fra visjon til handling.

 

 

Foredragsholderen er lege, forfatter og musikker med doktorgrad innen bruk av musikk i eldreomsorgen, Driver  «Senter for livshjelp» sammen med sin kone, et tverrfaglig prosjekt som legger vekt på hjelp til selvhjelp. Har mottatt en rekke priser og skrevet 22 fagbøker foruten å ha utgitt en rekke CD'er og DVD'er med musikk for trening for avspenning og helse.