Forelesninger og forelesere

 

ONSDAG 27. februar 2019

 

Michael Fuller-Gee m. fl.:
«Milliardbygninger til eldre - hvor og til hvem?»
 
Foredragsholderene vil informere om kommunens spennende planer for bygging av boliger m.v. for eldre med og uten pleiebehov.

 

 

Michael Fuller-Gee er utdannet arkitekt og har lang praksis fra offentlig og privat virksomhet. Han er sjefarkitekt/byplanlegger i Arendal kommune. Geir Evensen er seniorrådgiver i Rådmannens stab. Atle Svendal er kommunepolitikker i Arendal