Forelesninger og forelesere

 

ONSDAG 28. november 2018

(Merk datoen)

 

Elisabeth Gråbøl-Undersrud:
«Stamceller - det fleksible arvematerialet»
 
Stamceller er en unik type celler som er ansvarlig for reparasjon av skade og vedlikehold av vev i kroppen.  Det er håp om at stamcellene kan brukes til å kurere stadig flere sykdommer og til å lage nye organer. Men forskning på slike celler har vært omstridt i flere tiår.

 

 

Foredragsholderen er seniorrådgiver i Bioteknologirådet. Hun har doktorgrad i molekylærbiologi innen kreftforskning fra Universitetet i Oslo og arbeidet mange år som forsker og gruppeleder ved Rikshospitalet innen stamcellebiologi, inkludert ett år som gjesteforeleser ved Harvard medical school i Boston, USA.