Forelesninger og forelesere

 

ONSDAG 7. februar 2018

 
Claudia Lenz:
«Hvorfor appellerer høyreekstreme bevegelser til unge i moderne, vestlige samfunn?»
 
Hvorfor appellerer høyreekstreme bevegelser med sitt autoritære budskap til unge mennesker i moderne, vestlige samfunn? Noe av svaret ligger i en virkelighetsbeskrivelse, der reelle samfunnsutfordringer forvrenges til en krigstilstand mellom "oss" og "de andre". Foredraget undersøker identitetsforestillinger og fiendebilder i det ideologiske budskapet og hvordan det er pakket inn i en estetikk som appellerer til ungdommen.

 

Claudia Lenz er utdannet filosof og statsviter med doktorgrad fra Universitetet i Hamburg.  Professor i samfunnsfag på Det teologiske Menighetsfakultet. Er tilknyttet Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter som seniorforsker. Hun er faglig koordinator for prosjektet ”Demokratisk beredskap mot rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger” (Dembra). Aktuell artikkel: ”Hvis de hadde oppført seg som vanlige nordmenn, hadde alt vært greit, tror jeg - Nordmenns syn på årsaken til negative holdninger til jøder og muslimer”. 

 

 

Foredraget holdes i  Store Torungen