Forelesninger og forelesere

 

ONSDAG 10. januar 2018

 

Kristin Danielsen:
«Kulturrådet. Oppgaver og utfordringer»

 

Norsk Kulturråd er et statsorgan under Kulturdepartementet og gir tilskudd til kunst og kultur til hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for  staten i kulturspørsmål. Kulturrådet har som formål å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk og å bidra til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest mulig.
 
Foredragsholderen er direktør for Kulturrådet fra 2016 og kom da fra stillingen som sjef for Deichmanske bibliotek i Oslo. Hun er utdannet danser og  koreograf  fra  Norges Dansehøyskole og har også en master I kulturledelse fra City University London. Hun har tidligere hatt flere lederstillinger innen kulturlivet..