Forelesninger og forelesere

 

Onsdag 11. oktober 2017

 

Helge Sten Thorbjørnsen:

«Folkevennen og såmannen Eilert Sundt og det Norge han fant»

 

Foredraget setter først Eilert Sundt inn i en historiske sammenheng. Som de fleste andre norske intellektuelle på 1800tallet, så var han et barn av 1814. Grunnloven og det nye Norge var drivkraften for de fleste .Eilert Sundt ble kalt en folkevenn eller noen ganger folkevennen. Hvorfor det?
I Oslo arbeidersamfunn henger en 31 kvm stor veggmosaikk av Per Vigeland. Den heter Såmannen Eilert Sundt. Hva gror etter ham?
 
Eilert Sundt døde i 1875 som en kjent personlighet. Så ble han nesten glemt i 70 år. Hvorfor det?
 
Helge Sten Thorbjørnsen er pensjonert lektor med hovedfag i historie fra UiB 1976.