Forelesninger og forelesere

 

Onsdag 20. september 2017

 

Michael Fuller-Gee og Geir Evensen:

«Aldersvennlig by-utfordringer og handlinger»

 

Samfunnsutvikling skal bidra til rikere opplevelsestilbud, bedre helse og mer trivsel, mindre sosial isolasjon og ensomhet. Med dobbel så mange 80 åringer i årene fremover må ressursene i kommunens omsorgstjenester brukes mye mer effektivt. For å åpne dette må flere av oss velger å bosette oss i sentrum eller lokalsentra med («tøffelavstand» til hverdagstilbudene). Hvilke muligheter har eldre for å etablere seg i (evt oppgradere) egnet bolig (med god komfort/standard og tilgjengelighet/funksjon) ved hjelp av lån og tilskudd fra bl.a. kommunen og Husbanken?
Flere skoler opplever nedgang i elevtallet. En årsak er at en høye andelen eldre bor i boligene rundt skolen. For barnefamilier er det viktig at barna bor i områder med andre barn, og at familien bor i gangavstand til skolen.
 

 

Michael Fuller-Gee er sjefsarkitekt og byplanlegger i Arendal kommune samt førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Geir Evensen er rådgiver i Arendal kommune. Han har Bachelorgrad fra UiA (sykepleierstudiet) og mastergrad i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi.