Forelesninger og forelesere

 

Onsdag 1. mars

 

Kjell A. Nyhus:

«Blir en et bedre menneske ved å sitte i fengsel?»

 

Foredragsholderen vil drøfte i hvilken grad rehabilitering av straffedømte i fengsel faktisk skjer og hva som må til for at Kriminalomsorgen skal lykkes med dette samfunnsoppdraget. Han vil også berette om prosjektet Klosteret i Halden fengsel som prøver å virkeliggjøre denne målsetningen på en helt ny og uortodoks måte.


Foredragsholderen har vært fengselsprest i 10 år. Han er også forfatter og  har blant annet skrevet en dokumentar om livet bak murene i Klosteret i Halden fengsel. Han har også skrevet om forfatterskaprt til Jon fosse og om kristen mystikk.