Forelesninger og forelesere

 

Torsdag 16. februar

 

Helge Simonnes:

«500 år etter Luther - støter kirken folket fra seg?»

 

I 2017 er det 500 hundre år siden Martin Luther slo opp sine teser på slottskirken i Wittenberg. Dette var innledningen til reformasjonen som har harr betydelig innvirkning på utviklingen av det norske samfunnet. Nå butter det mot for kirken. Oppslutningen er dalende. Foredragsholderen har nylig gitt ut boken «En gud for de mange?» Foredragsholderen vil behandle bokens hovedtema som er hva som skaper avstand mellom kirke og samfunn og hvordan troende bidrar til å forsterke denne avstanden. Foredragsholderen vil også presentere sitt forslag til en åndelig vær varsom-plakat som skal hindre at kirken søter folket fra seg.
 
Foredragsholderen er  siviløkonom med tilleggsutdannelse innen statsvitenskap og jus. Han begynte sin journalistiske karriere i Sunnmørsposten og var i 25 år  sjefredaktør og administrerende direktør i avisen Vårt Land og i samme periode også konsernsjef i Mentor Medier. Simonnes har hatt en rekke  styreverv, blant annet i Mediebedriftenes  Landsforening, Norsk Presseforbund og Dagsavisen.