Forelesninger og forelesere

 

Onsdag 1. februar

 

Sven Åke Bjørke:

«Global oppvarming - tull eller trussel.

Er vi i det post-faktuelle samfunn?»

 

Klimaendringene er i gang. De er utbredt, kostbare og har alvorlige følger  - for jordbruk, vannressurser, flyktningestrømmer, helse og økosystemer på land iog i havet. Ekstremvær blir normalt mange steder i verden. De ti varmeste årene som er registrert har alle vært etter århundreskiftet. Vi har ennå noen år på oss for «det grønne skiftet»

 

Foredragsholderen er universitetslektor ved UiA, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging. Han underviser i miljø og utvikling og IKT-støttet pedagogikk. Han har  tidligere vært informasjonssjef ved UNEP/GRID-Arendal, deltatt i program for utarbeiding av pedagogikk for bærekraftig utvikling, vært rådgiver for miljøverndepartementet og vært hovedforfatter for en rekke bøker og publikasjoner på området. Han har også erfaring fra  utviklingsarbeid for Verdensbanken, som direktør for Redd Barna i Kenya, som styremedlem i bistandsorganisasjonen ARC-Aid og for den norske Flyktningehjelpen i Kosovo i 2000.