Forelesninger og forelesere

 

Onsdag 11. januar

 

Ole Martin Høystad:

«Et historisk drama om sjelens skjebne i vår kultur  fra  antikken til vår tid»

 

Den betydning vi tillegger sjelen gjenspeiles i vårt språk som rommer en rekke sjelelige uttrykk. Vi snakker om en ren og hel sjel, om en dyp og ærlig sjel. Spørsmålet er om detter bare er billedlige talemåter, metaforiske uttrykk for personlige egenskaper, eller om ordet sjel refererer til noe virkelig og viktig i oss, på linje med fornuft og følelser. Ved å følge den dramatiske utviklingen av sjelen fra den greske antikken til vår tid  vil foredragsholderen avklare hvilken betydning den fortsatt kan ha i det 21. århundret. 
 
Foredragsholderen er dr. philos. og professor em. i tverrfaglige kulturstudier  ved Høgskolen I Sørøst-Norge (tidl. Høgskolen I Telemark-Bø). Han har gitt ut flere bøker om litteratur, filosofi og kulturhistorie. Blant annet  ga han I 2003  ut “Hjertets kulturhistorie”(revidert 2011) og I 2016 “Sjelens kulturhistorie”.