Forelesninger og forelesere

 

Onsdag 18. april 2012:

 

"GARD, markedsleder innenfor marin forsikring"

Det vil bli gitt en orientering om Gard som en stor internasjonal aktør innenfor marin forsikring, med lokal tilstedeværelse i Arendal.

 

Forelesere:

Representant(er) fra Gards ledelse vil komme.